Nyköping

Nyköping har omkring 30 000 invånare och är den näst största staden i Södermanlands län, efter Eskilstuna. Det som många inte vet om Nyköping är att det faktiskt är en riktigt gammal stad som tidvis har varit en väldigt betydande stad i Sverige. Mest känd är dock troligen Nyköping för Nyköpings gästabud som gick av stapeln år 1317 i slottet Nyköpingshus. Just Nyköpings historia, med det tragiska gästabudet som en av de viktigaste händelserna, ligger till grund för stadens största sevärdheter och turistmål.

Nyköpings historia

Namnet Nyköping nämns tidigast på ett mynt från år 1230 och därför antar man att staden redan då hade en viss betydelse. Man tror dock att orten existerat som handelsplats redan under 1100-talet. Det finns ett flertal vikingatida fynd som skvallrar om detta. Troligen fick Nyköping sina första stadsprivilegier år 1260 och på den tiden fanns en kunglig borg, ett mynthus, en kyrka och ett franciskanerkloster. Nyköping var också en av de få platser där man bedrev importhandel, bland annat med Lübeck. Åmynningen var en av de viktigaste av de svenska Östersjöhamnarna under medeltiden och där exporterades bland annat en stor del av Bergslagens produkter. Nyköping spelade en betydande rikspolitisk roll under medeltiden, då flera riksmöten och krigshändelser inträffade i staden. Stadens ställning som sjöfartsstad gick förlorad under 1600-talet och 1700-talet, men istället kom hantverk och industrialisering att spela en allt större roll.

Nyköpingshus

Nyköpingshus, eller Nyköpings slott, är ursprungligen en medeltida borg. Med tiden har slottet fått sin beskärda del av ombyggnationer och idag är det delvis lagt i ruiner. Idag används det främst som museum och som turistmål och vid besök i Nyköping bokar du enklast hotell på hotellnykoping.com. Det var på Nyköpingshus det så kallade Nyköpings Gästabud gick av stapeln, där hertigarna Erik Magnusson och Valdemar Magnusson blev fängslade av sin bror kung Birger år 1317 och senare avled. Kungen bjöd sina bröder till ett gästabud i juletid, men lät istället spärra in dem i fängelsetornet och så slängde han nyckeln i ån utanför. I Kungstornet kan man idag lära sig om de dramatiska händelserna som inträffat i staden, om hertig Karl, om kung Birger och om medeltiden.

Andra sevärdheter med historia

Rådhuset i Nyköping, beläget vid Stora Torget uppfördes kring sekelskiftet. Där skedde ett dubbelmord i mars 1936, då den psykiskt sjuke juristen Axel Ragnar Willén kom in i sessionssalen under pågående förhandling och sköt rörarbetaren Georg Andersson och stadsfogden Harald Cederbaum, för att därefter ta sitt eget liv. Kulhålen i väggen har bevarats och kan skådas än idag. Nyköping har från 1941 varit centra för det moderna flygvapnet. Idag kan man se och lära om den närmare 40 år långa epoken på F11 Museum. I Nyköping finns också Sveriges enda modellteatermuseum, Gripes Modellteatermuseum. I Kulturhuset Slottsvakten visas Nyköpings Kulturarv på cirka 600 kvadratmeter. Där finns bland annat Södra Sörmlands Industrihistoriska förening, Textilhistoriska gruppen, Nyköpings hembygdsförening, Svenskt Magi-arkiv, Cirkus Oscar, Museet Aktersnurran och Speedwaymuseet, vars samlingar och utställningar förevisas för allmänheten. Sist, men inte minst så kan man idag också se teaterföreställningen Nyköpings Gästabud där både kända skådespelare och Nyköpingsbor spelar upp vad som hände denna kalla decembernatt 1317, på den autentiska plats där allt faktiskt verkligen hände.

© 2018: Svenska städer | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress